Activities

Creating Phraphutthamingmongkhol-akenagakhiri

Activities

7-นาทีสร้างสุข

สวดมนต์ประจำวัน

ถวายสังฆทาน

ทำบุญหินอ่อน

ตักบาตรเหรียญ

รับพรพระ

บรรพชาสามเณรเพื่อแม่

บวชพระเพื่อพ่อ

สวดมนต์ข้ามปี