การจัดสร้าง

โครงการจัดสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พิธีกรรมการดำเนินการจัดสร้าง พิธีประดับนิ้วพระหัตถ์นิ้วปฐมฤกษ์